Wij vieren Carnaval!

Maatschappelijk akkoord Mijndorp 2030 CV De Papsleef’n

Hier leest u alle nieuws en weetjes rondom de carnaval...


Daar staan we dan met ons bord met KERNwoorden die de gemeente ons overhandigde. Waar zetten jullie je voor in of wat willen jullie graag onder de aandacht brengen? Dit was de vraag die bij het bord met KERNwoorden hoorde, die de burgemeester en wethouders ons overhandigden.

Lang hoeven we hier niet over na te denken, want men gaf het al goed aan met het woordje KERN. De KERN is waar het om draait, de kern is het begin van meestal iets moois. Zo ook in Geesteren. Willen we in ons mooie dorp de kern (het centrum) leefbaar houden? Of zoeken we het veder op en gaan we de kern voorbij? Nu weet iedereen dat de leefbaarheid in de kleinere kernen onder druk staat. De gezinnen worden kleiner. Minder kinderen dus een direct gevolg voor school en verenigingsleven. Daarnaast krijgt de vergrijzing vat op ons. De voorzieningen komen onder druk te staan door een afnemend inwonertal en inwoners die hun inkopen doen in de grotere steden en/of het internet. Dit met als gevolg dat er winkels moeten sluiten en voorzieningen kunnen worden weggestreept. Vaak zonder zich te beseffen wat de plaatselijke ondernemer betekent voor een dorp, sluipt dit aankoop gedrag ons in de poriën. De kern wordt in deze gevallen al snel “vergeten” en we moeten ons af gaan vragen, “is dit de bedoeling?” Verenigingsleven hebben baat bij een levendige kern, zodat de plaatselijke ondernemer er weer voor zorgt dat door sponsoring de contributies op peil kunnen worden gehouden en men geen eigen sportkleding hoeft aan te schaffen. Ook wagenbouwers, carnavalsverenigingen, activiteiten-commies, toneel- en duivenverenigingen et cetera kunnen vooruit met deze sponsoring van de ondernemers. Denk dus ook aan deze ondernemers, want samen zijn we sterk en maken we de kern tot iets moois.

Bij een levendige kern horen ons inziens ook de KINDEREN. Zij zijn onze toekomst en wij moeten ze bij onze kern betrekken en niet proberen ze aan de rand of daar buiten zelf te plaatsen. Saamhorigheid, daar staat Geesteren bekend om en de gekruiste papsleef in het Papsleef’n logo staat zelf voor deze saamhorigheid. Als er een club in nood is, een dak van het dorpshuis moet worden vervangen of er door de eigen bevolking een heel schoolplein moet worden gefinancierd en gerealiseerd, staan we met zijn allen achter elkaar. Mede daardoor pleiten we natuurlijk ook voor de basisschool in het centrum, de kern Geesteren. Moet onderzoek echt uitwijzen waar deze school komt? Of gaan we de kern in en ons dorp in om hierop HET een antwoord te vinden? Geesteren is saamhorigheid, de handen uit de mouwen steken. Geesteren is van ons allemaal en daar zijn we trots op. En dit mag iedereen weten.

Tot slot wensen we natuurlijk iedereen een fantastisch carnavalsjaar toe. Samen gaan we ervoor. Alaaf.

Prins Paul II en Adjudant Bart