Categorie 2 - Kleine wagen

Algemeen
Akkoord gebruik in App groep
Bouwlocatie
Bandjes

Bij deelname in categorie 2 ontvangt u maximaal 15 bandjes voor de toegang tot Papsleef’ndag. Bij een loopgroep minder dan 15 personen vanaf 11 jaar is het aantal van de loopgroep het maximale aantal. U ontvangt toegangsbandjes wanneer u zich heeft opgegeven voor 13 januari 2024. Na deze datum worden er geen toegangsbandjes meer afgegeven. Eventuele extra toegangsbandjes kunt u in de voorverkoop zelf aanschaffen bij Zaal Kottink te Geesteren.

Maximaal 15 stuks totaal.

Regelement

 1. Categorieën
  1. Grote wagen
   Carnavalswagen, 8 meter of langer
  2. Kleine wagens
   Carnavalswagens, korter dan 8 meter, exclusief het gemotoriseerde voertuig, tenzij gemotoriseerde voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde thema.(dan valt het weer onder de grote wagens!)
  3. Grote loopgroepen
   Loopgroep bestaande uit 7 personen of meer. Gemotoriseerd vervoer alléén toegestaan t.b.v. muziekbenodigdheden (muziekboxen/aggregaat) en mag dus géén deel uitmaken van het uitgebeelde thema. Is dat laatste wél het geval dan valt het weer onder de wagens!
  4. Eén t/m. zeslingen
   Alléén of met niet meer dan zes personen, mogen voorzien zijn van een wagentje met evt. een gemotoriseerd voertuig tezamen kleiner dan 3 meter.
  5. Basisschool
   Alle deelnemende kinderen tot en met groep 8 van de basisschool, zonder deelname van de ouders.
    
 2. Reglement algemeen
  • De uitbeelding mag in ieder geval niet aanstotelijk zijn. De optochtcommissie bepaalt of een voorstelling wel of niet mag deelnemen. Bij geschil zal de jury samen met de optochtcommissie de classificatie bepalen.
  • Verboden zijn slag, stoot- of schietwapens.
  • Tijdens het voortbewegen van de optocht is het uitdelen van snoep, reclameartikelen etc. om veiligheidsredenen niet toegestaan.
  • Het is verboden strooisels/rotzooi achter te laten tijden de optocht. Deelnemers worden uitgesloten van prijzen.
  • Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de carnavalsstoet dient u zich stipt te houden aan de richtlijnen en opdrachten van de politie en optochtcommissie.
  • Deelnemende motorvoertuigen worden door de organisatie geacht WA verzekerd te zijn door de deelnemers aan de optocht. U begeeft zich op de openbare weg! De optochtcommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook, kortom deelname aan de optocht is volledig voor eigen risico.
  • Waar dit reglement niet in voorziet beslist de optochtcommissie.
    
 3. Inschrijving
  • Inschrijving voor grote wagens en kleine wagens kan vanaf 11-11 op de website van C.v. de Papsleef’n. Na digitaal invullen en versturen van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail.
  • Middels ondertekening van het inschrijfformulier conformeert u zich volledig aan de inhoud van dit regelement.
    
 4. Deelnamekaart/nummer
  • De aangeleverde deelnamekaart/nummer dient zichtbaar aan het voertuig te worden bevestigd.
  • Deelnemers met 2 startnummers en/of verkeerde kleur worden uitgesloten van prijzen.
    
 5. Brandveiligheid
  • Het is verboden om rookbommen, vuurwerk of iets dergelijks van gelijke aard af te steken.
   Rook mag alleen worden gegenereerd met behulp van de daartoe bestemde specifieke rookgeneratoren
  • Open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
  • Tijdens de (rijdende) voorstelling mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.
  • Opslag van brandstoffen (voorraad) op de praalwagens is niet toegestaan.
  • Op de praalwagens moeten voldoende kleine brandblusmiddelen aanwezig te zijn.
   Voor grote wagens betreft dit totaal 2 stuks waarvan 1 stuks bij aggregaat en 1 stuks in het trekkende voertuig.
   Voor kleine wagens betreft dit totaal 1 stuks indien er een aggregaat aanwezig is.
    
 6. Gebruik Alcohol
  • Gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van deelnemende motorvoertuigen en deelnemers is niet toegestaan.
   Deelnemers welke gebruik maken van alcoholische drank worden uitgesloten van prijzen en worden uit de optocht verwijderd.
    
 7. Geluid
  • Het geluidsniveau op de wagens dient verantwoord te zijn voor zowel deelnemers als publiek.
   Indien in de optocht een geluidsinstallatie wordt meegevoerd mag het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door die installatie op een afstand van 10 meter van de wegas niet meer bedragen van 92db(A).
    
 8. Opstellen
  • Het opstel- en opbouwterrein is alleen toegankelijk voor mensen met een geldig toegangsbandje.
  • De wagenbouwers worden vooraf op de hoogte gesteld van de regelgeving omtrent het opstel- en opbouwterrein voor de grote en kleine wagens. Men dient zich aan deze regelgeving te houden.
  • Verkeerd opstellen van wagens/karretjes alvorens de optocht begint worden uitgesloten van prijzen.
    
 9. Optocht
  • Deelnemers welke voortijdig de route verlaten worden uitgesloten van prijzen
  • Deelnemers welke door pech de route niet binnen afzienbare tijd kunnen vervolgen worden uitgesloten van prijzen.
  • Deelnemers welke door te hoge wagens (hoger dan 6 meter) en optredens (dansjes e.d.) problemen veroorzaken m.b.t. het verloop van de optocht waardoor er te grote tussenruimtes in de optocht ontstaan, worden uitgesloten van prijzen en eventueel uit de optocht verwijderd.
    
 10. Wagenbegeleiding
  • Grote wagens
   Aan beide zijden voorzien van minimaal 1 begeleider per wiel van de wagen.
   D.w.z. aan elke langszijde minimaal 1 begeleider per wiel met een minimum van 6 begeleiders per grote wagen.
   Indien er gebruik wordt gemaakt van een sleeptrekker dient er aan elke langszijde een begeleider aanwezig te zijn.
  • Kleine wagens
   Aan beide zijden voorzien van minimaal 1 begeleider per wiel aan de wagen.
   D.w.z. aan elke langszijde 1 begeleider per wiel.
   ​​​​​​​
 11. Prijsuitreiking
  • De prins en adjudant maken om 18.00 uur bij residentie Zaal Kottink de prijzen bekend van de grote loopgroepen, kleine- en grote wagens.
  • Het prijzengeld wordt per bank overgemaakt naar het opgegeven IBAN-nummer.
   ​​​​​​​
 12. Aansprakelijkheid
  • C.v. de Papsleef’n is er alles aangelegen de optocht voor zowel de deelnemers als het publiek zo veilig mogelijk te laten verlopen
  • C.v. de Papsleef’n kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade in welke vorm dan ook, kortom deelname aan de optocht is volledig op eigen risico.
  • Voor het geval C.v. de Papsleef’n alsnog, om welke reden dan ook, aansprakelijk wordt gesteld is C.v. de Papsleef’n aansprakelijk voor het maximale bedrag dat door de verzekering van de vereniging wordt gedekt.
  • Deelname is volledig op eigen risico!!!
   ​​​​​​​
 13. Algemene informatie

Categorieën

 

1) Grote wagen

Carnavalswagens langer dan 10 meter

2) Kleine wagen

Carnavalswagens korter dan 10 meter
Excl. Gemotoriseerde voertuig, tenzij voertuig deel uit maakt van thema. Als deze deel uit maakt van het thema dan valt het onder de categorie grote wagens.

3) Grote loopgroepen

Loopgroep bestaande uit 7 personen of meer. Gemotoriseerd voertuig alléén toegestaan t.b.v. muziekbenodigdheden en mag dus geen deel uitmaken van het uitgebeelde thema. Is dat laatste wel het geval dan valt het onder de kleine wagens.

4) Eén t/m zeslingen

Alleen of met niet meer dan 6 personen, mogen voorzien zijn van een wagentje met evt. gemotoriseerd voertuig tezamen kleiner dan 3 meter van een wagentje met evt. gemotoriseerd voertuig tezamen kleiner dan 3 meter van een wagentje met evt. gemotoriseerd voertuig tezamen kleiner dan 3 meter

5) Basisschool

Alle deelnemende kinderen tot en met groep 8 van de basisschool, zonder deelname van de ouders

6) Prinsenwagens

Alle deelnemende prinsenwagens